Cardio- og Cirkeltræningshold

Holdet henvender sig til patienter med livsstilssygdomme som hjerteproblemer, forhøjet blodtryk, KOL, claudicatio intermittens (vindueskiggersyndrom) og lignende. Du kan være opereret eller ikke opereret. Der tages individuelle hensyn under træningen.

For at sikre den mest optimale træning, er det vigtig, at du er undersøgt og henvist til fysioterapi af lægen og er undersøgt og har haft en samtale med din fysioterapeut her.

Formålet er at fremme sund livsstil og at forebygge/bremse udvikling af sygdommen ved bl.a. at øge muskelstyrken og forbedre konditionen.

Listen af fordelene ved konditions- og styrketræning bliver længere og længere for hvert år. Det er veldokumenteret, at kredsløbstræningen forbedrer konditionen, og at den næsten, uanset tilstand eller sygdom, har betydelig gavnlig effekt. Vores nationale retningslinjer anbefaler desuden træning som en vigtig del af behandlingen af en hel del livsstilssygdomme. Ligeledes er genoptræning efter eventuel operation også af stor vigtighed for at få udbytte af operationen og hurtigt komme sig.

Cardio-hold torsdag varer cirka 20-25 minutter, og du opfordres til at supplere med Fysio-Gym.

Cirkeltræningen fredag varer cirka 45 minutter. Træningen tilstræber at være individuelt tilpasset, så den svarer til den enkeltes niveau og selvfølgelig under hensyntagen til eventuelle ”konkurrerende” lidelser.

En gang holdtræning om ugen. Det er muligt med en ekstra ren cardiotræning. Vi anbefaler ofte selvstændig træning ved siden af. Drøft med din fysioterapeut, om du har behov for det.