Balancehold

Holdet henvender sig til:

Holdet henvender sig til patienter der har balanceproblemer og/eller nedsat styrke i benene, og dermed er faldtruet.

Før du starter på holdet:

Du skal have en henvisning fra din læge til fysioterapi. I samarbejde med din fysioterapeut vurderes det om et balancehold er relevant for dig.

Formål:

Formålet er at forbedre din balance og dermed forebygge fremtidige fald. Derudover at du har en oplevelse af øget sikkerhed i din hverdag, så du kan vedligeholde din fysiske form og sociale aktiviteter.

Dokumentation for effekt:

Forskning viser, at patienter med balanceproblemer har god effekt af alsidig balancetræning i kombination med styrketræning. Træningen øger sikkerheden og nedsætter risikoen for fremtidige fald.

Indhold:

Træningen er meget varieret og individuelt tilrettelagt. Vi fokuserer på at udfordre hver enkelt deltager, og du vil blive udfordret på din balance, styrke og udholdenhed.

Træningstidspunkt og forløb:

Træningen foregår på hold i ca. 50-55 min. 1-2 gange ugentlig.