GLA:D træning

Godt Liv med Artrose i Danmark

Ved uddannelse og træning har du mulighed for at forbedre din funktion og reducere din smerte i din ryg, dit knæ eller din hofte og dermed lette din dagligdag og måske undgå eller udsætte en operation.

Baseret på den nyeste viden tilbydes undersøgelse og træning af uddannede fysioterapeuter, der er tilknyttet GLA:D. GLA:D er et specifikt uddannelses- og træningstilbud til alle med symptomer på artrose (slidgigt) i knæ og/eller hofte eller med langvarige ryggener.

GLA:D-træning foregår på hold under vejledning af en erfaren fysioterapeut. Der trænes to gange hver uge i en 6-8 ugers periode. Træningen kan foregå hjemme, men den har den dobbelte effekt, hvis den foregår på hold hos en fysioterapeut.

Hver træningssession varer 50-55 minutter. 

Læs mere på www.glaid.dk

NEMEX er forkortelsen af NEuro Muscular EXercise, som betyder neuromuskulær træning. NEMEX bygger på biomekaniske og neuromuskulære principper og fokuserer på, hvordan det artroseramte led belastes. Formålet er at optimere belastningsforholdene i leddet, og at gennemføre træningsøvelser med god kvalitet.

Patienten har mulighed for at vælge at lave det individuelt tilpassede træningsprogram hjemme eller på hold. Det bør dog tilstræbes, at patienten så vidt muligt deltager i holdtræningen og helst alle 12 gange på de seks uger. Træningsprogrammet tilpasses den enkelte ud fra funktionsniveau og mål.

Alle patienter kan deltage i træningen, og selv den i forvejen rimeligt aktive patient bliver udfordret med henblik på kvalitet og kontrol i øvelserne. Såfremt det vurderes passende, kan patienten lave nogle af øvelserne hjemme. Dette bør dog først ske, når patienten er helt ind i programmet.

Efter træningsforløbet bør patienten opfordres til at fortsætte træningen og følge principperne fra GLA:D-kurset hjemme. Træningen i GLA:D skal suppleres af den generelle anbefaling om minimum 30 minutters fysisk aktivitet om dagen.

GLA:D ryg er et træningsforløb baseret på bedste evidens for rygbehandling, kombineret med uddannelse af dig som patient.

GLA:D ryg er udviklet i samarbejde med patienter, forskere og behandlere på Syddansk Universitet, SDU. 

Formålet med GLA:D ryg er at give dig viden og redskaber, der hjælper dig til færre rygsmerter og til at håndtere og acceptere de smerter, der måske altid vil være.