Genoptræning med tilskud

Henvisning til genoptræning

Praktiserende læger kan henvise til genoptræning hos en praktiserende fysioterapeut.

Genoptræning

Genoptræningen kan være inviduel, på hold eller som opfølgende træningsterapi. Du aftaler med din fysioterapeut, hvad der passer dig bedst. Der ydes tilskud fra regionen ved en lægehenvisning, og der afregnes efter overenskomstbestemte takster, se under priser.

Alle besøg afregnes, og træningen skal være superviseret af en fysioterapeut. Ønskes rabataftale, henviser vi til de forskellige typer medlemskaber under vores FysFit Træningscenter.

Sygeforsikring Danmark yder tilskud til genoptræning.

Mange private sundhedsforsikringer dækker genoptræning. Medbring brev fra forsikringselskab.

Hvis du ikke har økonomisk mulighed for at betale egenandelen for den fysioterapeutiske ydelse, kan du søge kommunen om hjælp. Hjælpen kan ud fra en konkret vurdering ydes efter henholdsvis Lov om social pension og Lov om aktiv socialpolitik. Kontakt borgerservice i din kommune.