Rygklinik Østerbro

Specialiseret rygbehandling

Så har vi et specialiseret tværfagligt tilbud, der bygger på den nyeste viden, de nationale kliniske retningslinjer, det bedste fra flere faggrupper og som tilsammen giver dig virkelig gode muligheder, for at håndtere dine rygproblemer en gang for alle. Læs mere om håndtering af rygproblemer på sundhed.dk

Vurderer du og vi, at du er egnet til vores rygprogram, skal du i uge 1 undersøges af klinikkens kiropraktor og af en MDT-uddannet fysioterapeut med 2-4 dages mellemrum.

Kiropraktoren og fysioterapeuten konfererer efterfølgende og forelægger dig en behandlingsplan og rekvirerer evt. flere undersøgelser, hvis det skønnes relevant.

Når tilstanden er stabiliseret påbegyndes GLA:D-rygtræning i 6 uger sideløbende med en ugentlig afspændende massage.

Efter GLA:D-ryg programmet lægges et individuelt træningsprogram til brug i vores eller et andet træningscenter.

 

For at komme i betragtning til vores ryg-program, skal du have tilbagevendende eller langvarige rygproblemer, evt. med udstråling ned i balle eller benet.

Du skal være indstillet på et program der strækker sig over mindst 7-8 uger. Forventelig skal du komme på klinikken 2 gange ugentlig. Du kan selvfølgelig til enhver tid afbryde behandlingen og forløbet.

Se under priser for kiropraktik, fysioterapi og massage. Der ydes offentlig tilskud til fysioterapi (kræver en lægehenvisning) og kiropraktik, tilskud fra "danmark" hvis du er medlem, og har du en privatforsikring, kan den hjælpe dig økonomisk helt eller delvis.

 

 

 

Rygsmerter, der stråler ned i ben eller arme, kan skyldes diskusprolaps. Det er vigtigt, at du bliver undersøgt hurtigt og grundigt, så den rigtige diagnose kan stilles. På den måde kan sygdomsforløbet blive kortere, og langt de fleste kommer sig uden operation.

Operation for diskusprolaps anbefales ikke inden for de første 6 – 12 uger, efter de første symptomer er mærket (kun ved særtilfælde kan operation være nødvendigt før).

Kiropraktoren og fysioterapeuten er specialister, når det drejer sig om at undersøge, vejlede og behandle patienter ved mistanke om diskusprolaps.

Den offentlige sygesikring yder et særligt højt tilskud til et forløb hos en kiropraktor, hvis du har fået stillet diagnosen ’akut diskusprolaps i lænden eller nakken’.

Ved den første konsultation foretager kiropraktoren/fysioterapeuten en grundig undersøgelse og lægger en behandlingsplan. Kiropraktoren/fysioterapeuten vejleder dig om, hvordan smerterne skal håndteres, hvordan prognosen ser ud, og hvordan du skal forholde dig i hverdagen og på jobbet. Udover vejledning og rådgivning kan kiropraktoren/fysioterapeuten ved behov give anden behandling, for eksempel manuel behandling og instruktion i øvelser.

Kiropraktisk prolapsforløb

I et prolapsforløb hos kiropraktoren, følges dine symptomer altid løbende.

Forløbet omfatter en forundersøgelse og 3 øvrige basisydelser, der almindeligvis falder 2, 4 og 8 uger efter forundersøgelsen. 

Derudover kan der også være behov for at forsøge med en mere aktiv behandlingsstrategi, omfattende øvelser og manuel behandling. Udover de 4 såkaldte statusundersøgelser, kan du og kiropraktoren aftale mellemliggende konsultationer efter behov. Undervejs i dit 8 ugers forløb orienterer kiropraktoren din læge, såfremt du giver tilladelse hertil – fx i tilfælde, hvor der kan være brug for receptpligtig smertestillende medicin, og igen når forløbet er afsluttet. 

Såfremt der i forløbet viser sig behov for akut supplerende undersøgelse, kan din kiropraktor henvise dig til videre udredning på hospitalet.

Fysioterapeutisk prolapsforløb

MDT-terapeuter er trænet til at undersøge og diagnostisere alle dele af det muskuloskeletale system. Det betyder, at hvis du har et problem omkring ryggen, led eller muskler, så vil en MDT-undersøgelse være hensigtsmæssig.

En hjørnesten i MDT er filosofien om aktiv patientinvolvering og uddannelse. Denne tilgang anvendes i dag af klinikkere over hele verden, og er anerkendt som en metodisk troværdig behandlingstilgang til ryg, nakke og ekstremitetsproblemer. Tilgangen har igennem 30 år været grundigt undersøgt og udviklet, og i dag er den en af de bedst efterprøvede behandlingstilgange i fysioterapiverdenen både ift. klinisk erfaring og forskning.

Den indledende undersøgelse er en meget vigtig del af MDT. Det er her, at fysioterapeuten sikrer den præcise diagnose gennem en række sikre tests. Først når man er sikker på diagnosen, bliver der lavet en målrettet behandlingsplan.  Certificerede MDT terapeuter kan hurtig afgøre om MDT tilgangen kan være effektivt for den enkelte patients problem.

Kort sagt repræsenterer MDT en grundig og gennemprøvet behandlingstilgang, som baserer sig på logiske principper. Når disse principper bliver fulgt, får langt de fleste rigtig gode resultater.

GLA:D rygforløb

Behandlingstilbud til patienter med langvarige eller tilbagevendende lænderygsmerter, der påvirker hverdagen. Tilbuddet er udviklet af forskere og behandlere på SDU.

Programmet følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger for behandling af patienter med rygsmerter og bygger på principper for hjælp-til-selvhjælp.

Indholdet af GLA:D® Ryg-forløbet er baseret på den bedste forskningsviden for rygbehandling, anbefalinger fra nationale og internationale retningslinjer og udviklet i samarbejde med forskere, patienter og behandlere.

GLA:D® Ryg er desuden et forskningsprojekt for at øge viden om rygsmerter og forbedre behandlingsmuligheder for patienter med rygsmerter. Patienter får derfor tilsendt spørgeskemaer (dataregistrering) ved start samt efter 3, 6 og 12 måneder, så vi kan følge, hvordan det går dem før, på kort sigt og på længere sigt.

Formålet med GLA:D® Ryg er, at patienter får viden og redskaber, der hjælper dem til færre rygsmerter og til at fungere bedre med de smerter, der er.

Forløbet starter med indledende individuel konsultation, hvor patienterne bliver testet, og deres udgangspunkt for træning og deres målsætning for forløbet fastsættes.

Derefter kommer to sessioner med patientuddannelse på hold, hvor deltagerne lærer om ryggen, hvorfor rygsmerter opstår, og hvad man kan gøre for at få en ryg, der bedre klarer hverdagens krav.

Patientcase fra klinikken

Lars på 45 år har gennem en del år døjet med smerter, der opstår som akutte voldsommer smerter i lænden, der aftager over 1-2 uger.

Denne gang opsøger Lars hjælp, da der også er smerter, der stråler ud i højre ben, og foden sover på en underlig måde.

Han starter ud hos kiropraktor Kirsten Møller der stiller spørgsmål og foretager en grundig undersøgelse. Ud fra undersøgelsen tyder det på en diskus prolaps i lænden, og Lars tilbydes et pakke-forløb for diskus prolaps i lænden med tryk på en nerve, der giver smerter i benet. Lars bliver vejledt om, hvordan smerterne skal håndteres, hvordan han skal forholde sig i forhold til jobbet og komme igennem hverdagen. Der er også snak om prognose og hvor lang tid det kommer til at tage, inden hverdagen bliver normal igen.

 

Lars bliver anbefalet sideløbende at få en fysioterapeutisk undersøgelse, for at blive meget præcis på, hvilke øvelser der kan bidrage til hurtig lindring.

 

I løbet af nogle uger får Lars det gradvis bedre. Han er blevet meget motiveret for at gøre, hvad han kan for at forebygge at få så ondt igen. Forskning viser at træning og fysisk aktivitet, er det bedste man kan gøre for at forebygge. Lars vil gerne have hjælp til at komme godt i gang med den forebyggende indsats, og starter på GLAD ryghold.