Balanceproblemer og usikker gang?

Forebygning og træning - vi hjælper dig!

Vi har taget konsekvensen af, at gruppen af ældre er stødt stigende, og netop denne gruppe vil opleve flere fald, i takt med at de ældes.
Omkring 33% af ældre over 65 år falder mindst en gang om året, og for 80 årige er tallet 50 %!
Da mange ældre forsat bor i eget hjem, og ønsker at være fysisk aktive i en høj alder, tilbyder vi udredning, specialiseret test og træning for denne gruppe.

Video

Risikofaktorer:

 • Nedsat muskelstyrke
 • Nedsat bevægelighed
 • Gangproblemer
 • Nedsat balance
 • Brug af ganghjælpemidler
 • Frygt for at falde
 • Tidligere fald
 • Høj alder
 • Dårligt korrigeret syn
 • Medicinering

Genkender du:

 • Frygt for at falde eller er du faldet for nyligt?
 • Har du svært ved holde balancen i din hverdag?
 • Undgår du at komme ned på gulvet, fordi det er svært eller umuligt at komme op?
 • Kniber det med at gå på trapper eller ujævne underlag så som tæpper eller fliser?
 • Har du svært ved at klare dig selv i eget hjem, eller er hjælpen utilstrækkelig?
 • Føler du, at du mangler styrke eller har nedsat bevægelighed?
 • Er du bange for at falde?
 • Oplever du svimmelhed i din dagligdag, som medfører at du bevæger dig mindre eller langsommere ?
 • Bevæger du dig langsommere end før, fordi du hurtigt bliver træt?
 • Har du brug for at støtte dig til møbler for at komme op eller gå rundt i din bolig?
Vi tester alle via PodoSmart, som er et testsystem, hvor testpersonen udfører en gangtest på klinikken. PodoSmart systemet fungerer ved kropssensorer i indlægsåler, som præcist kan måle ganghastighed, skridtlængde, symmetri/ asymmetri, afvikling over fod/ ankel etc.
Dernæst laver vi funktionelle og specifikke test af balance, styrke og bevægelighed for at klarlægge styrker og svagheder hos testpersonen i forhold til balance og faldreaktioner.
Det giver tilsammen en tydelig profil, hvor svagheder afdækkes, og tiltag kan iværksættes målrettet. Udredningen varer 45-50 min. og koster 550,-
Alle forløb planlægges individuelt i forhold til mængde og intensitet, samt om træning skal foregå på klinikken og/ eller i kombination med hjemmeøvelser.
Du tilbydes individuel- hold- eller selvtræning i klinikkens veludstyrede træningscenter for at sikre der gennem træningsperioden opnåes resultater.
Har du selv ønsker om at gøre din hverdag nemmere og mere sikker, eller kniber det for din ægtefælle eller sambo, eller er du pårørende til et familemedlem, som har brug for vores hjælp så kontakt os.
Hvis det har relevans med individuel- eller holdtræning, kan dette ske med henvisning fra din læge og dermed med tilskud fra regionen se priser