PODOSmart er det nyeste inden for banebrydende biomekanisk teknologi. Teknologien giver os her hos Fysioterapi & Fitness mulighed for nøjagtigt at måle og analysere din gang/ løbeprofil. Dette medfører en mere nøjagtig diagnose qua de multiple testdata via PodoSmart-testen og deraf mulighed for at give en bedre behandling eller træningsvejledning i forhold til dit problem.

Hvordan fungerer det i praksis? Testpersonen testes med de tilsluttede indlægssåler via en gang/løbetest inden/udendørs via PodoSmart indlægssåler, som skal placeres i testpersonens sko og kalibreres for hver patient. Op til 15 minutters data kan derefter indsamles.

Hvad kan testen bruges til? En biomekanisk evaluering via PodoSmart indebærer en grundig analyse af underekstremiteterne via specialdesignet hard- og software som munder ud i en meget brugervenlig analyse, så testpersonen selv kan se eventuelle skævheder under gang/løb, som kan skyldes multiple faktorer, så som asymmetrisk fodafvikling, uens skridtlænge/ hastighed eller fodproblemer ex. hyperpronation.
Hvad er PODOSmart? PodoSmart-systemet er en bærbar kropssensorteknologi, der præcist måler bl.a. fodafvikling, gangkadence, symmetri i flere planer under normal gang eller løb. Der er 6-par intelligente indlægssåler, der dækker sko størrelser 36 til 47. En brugervenlig webbaseret hardware gør det muligt for din fysioterapeut at se de data, der er registreret af PodoSmart-systemet i et klart og tydeligt layout.
De intelligente indlægssåler har en lang række sensorer designet til at registrere små fodbevægelser. Disse datapunkter kan bruges til at overvåge evt. akutte skader eller opdage abnormiteter som det blotte øje ikke kan detekter. Data kan direkte overføres til at bedre/optimere gang eller løbefunktion, så balancen bedres eller risiko for smerter eller skader mindskes. Ved evt. behov for diverse hjælpemidler som stok/ rollator/ dropfodsskinne kan disse testes i realtime for at finde det mest egnet hjælpemiddel.
Efter testen: Du modtager svar på testen, umiddelbart efter den er gennemført. Svaret gennemgåes, så du forstår relevante fund, som har betydning for din gangfunktion og eller skadesproblematik .
Hvad sker der efterfølgende? Afhængig af testresultater fastlægges en plan for evt. tiltag i form af specifikke træningsøvelser/ behandling.
Viser testen, at du har brug for særligt fodtøj ydes vejledning i forhold til dette .
Indikerer testen, at du vil have gavn af specialdesignet indlægssåler (SuperSoles), kan disse fremstilles på klinikken via vores egne fysioterapeuter. De specialdesignede indlægsåler kan så testes via PodoSmart testen igen, for at sikre at de er optimalt tilpasset netop dig, hvilket er et helt unikt koncept, som ikke tilbydes af andre udbydere som fremstiller indlægssåler i Danmark.