Kiropraktisk behandling

Kiropraktik hjælper dig når du har smerter. Kiropraktik anvendes til hurtigt og effektivt, at lindre eller fjerne smerter. Smerter er ubehagelige, de skaber mistrivsel, hæmmer fysisk aktivitet og nedsætter din livskvalitet. Det er derfor vigtigt, at få professionel hjælp for derved at undgå, at smerterne bliver en mere permanent og kronisk tilstand.

KIROPRAKTIK ER FOR ALLE

Til den første konsultation optages en ”sygehistorie” hvor du bliver stillet mange spørgsmål omkring nuværende og tidligere smerter. Der vil også blive spurgt til helbred, medicin, aktivitetsniveau

Derefter følger den kliniske undersøgelse  som typisk består af:

  • Balance-, holdnings- og ganganalyse
  • Ortopædiske tests
  • Neurologiske tests
  • Måling af blodtryk og puls
  • Undersøgelse af muskler og leds funktioner
  • Stillingstagen til indikation for røntgenundersøgelse eller eventuelt MR scanning

På baggrund af ovennævnte sygehistorie og testresultater stilles en diagnose. Ud fra diagnosen udarbejdes en behandlingsstrategi og patienten får udleveret en anbefalet behandlingsplan.

Rådgivning er også en del af behandlingen. Rådgivning handler om hvordan man mest hensigtsmæssigt håndterer smerterne både fysisk og mentalt. Der vil også blive givet anbefalinger til hvordan tilbagefald og sygefravær undgås.

Der vil løbende blive målt på behandlingseffekten, altså om smerterne mindskes og funktionsevnen øges.

Kiropraktorer har journalpligt og personfølsomme oplysninger behandles efter gældende lovgivning.

Der afregnes altid efter endt behandling i receptionen eller efter aftale ved månedsafslutning.

Sundhedskortet medbringes ved hvert besøg på klinikken.

 

 

EFFEKTIV SMERTEBEHANDLING

Kiropraktisk behandling er yderst effekt ved:

smerter i ryg og nakke,

iskias,

hold i lænden, hold i nakken,

diskus prolaps,

hovedpine,

nerve i klemme,

låsning i ryggen,

slidgigt,

spinal stenose,

bækkenproblemer

Læs mere og se videoer på kiropraktorguide.dk