Vederlagsfri fysioterapi

Vederlagsfri fysioterapi er et tilbud om gratis fysioterapi til nogle patientgrupper med en varig lidelse.

VIGTIG INFO: pga stigende udgifter til vederlagsfri fysioterapi nationalt, er alle klinikker pålagt en økonomisk rammeaftale. Det betyder for Fysioterapi & Fitness Østerbro, at vi har ventetid for vederlagsfri fysioterapi. Kontakt klinikken og kom på venteliste.

Har du ret til vederlagsfri fysioterapi, kan vi hjælpe dig. Hvis du har behov for individuelle behandlinger, træning på små hold eller træning alene med din fysioterapeut, så kan vi hjælpe dig.

Vi har fokus på fysisk træning som medicin. Vi modtager alle vederlagsfri diagnoser, som eksempelvis sclerose, parkinson, apopleksi, muskeldystrofi, para- og tetraplegi, gigtsygdomme osv. Vi behandler både børn og voksne.

Lidelsen kan skyldes et svært fysisk handicap eller en fremadskridende sygdom. Lidelsen kan være medfødt, eller opstået senere i livet. Eneste krav er, at du har en henvisning fra din læge og er omfattet af reglerne for vederlagsfri fysioterapi.

Er du i tvivl, om du hører ind under den vederlagsfri ordning, så kontakt os. Vi er vant til og gode til at vurdere, om du er berettiget til vederlagsfri fysioterapi.

FORMÅL

Formålet med den fysioterapeutiske indsats er at forbedre funktioner, vedligeholde funktioner eller forhale forringelse af funktioner.

Ordningen om vederlagsfri fysioterapi er i udgangspunktet målrettet personer med svært fysisk handicap. I 2008 blev ordningen udvidet, således at den også kom til at omfatte personer med progressive sygdomme tidligere i sygdomsforløbet, hvor de endnu ikke har udviklet et svært fysisk handicap.

Vederlagsfri fysioterapi til personer med svært fysisk handicap
For at blive henvist til vederlagsfri fysioterapi til personer med svært fysisk handicap skal personen opfylde alle følgende henvisningskriterier:

 • Man har et svært fysisk handicap
 • Tilstanden er varig
 • Man har en diagnose, som er omfattet af diagnoselisten

Vederlagsfri fysioterapi til personer med funktionsnedsættelse som følge af progressiv sygdom
For at blive henvist til vederlagsfri fysioterapi til personer med funktionsnedsættelse som følge af progressiv sygdom skal personen opfylde alle følgende henvisningskriterier:

 • Man har en funktionsnedsættelse som følge af en progressiv sygdom
 • Tilstanden er varig
 • Man har en diagnose, som på diagnoselisten er klassificeret som en progressiv sygdom
 • Diagnosen er stillet af sygehusafdeling eller speciallæge i neurologi, reumatologi eller andet relevant speciale

Diagnoser
Ordningen vedrørende vederlagsfri fysioterapi omfatter en afgrænset gruppe af personer med sygdomme og tilstande inden for følgende fire hoveddiagnosegrupper:

 • Medfødte eller arvelige sygdomme
 • Erhvervede neurologiske sygdomme
 • Fysiske handicap som følge af ulykke
 • Nedsat led og/eller muskelfunktion som følge af inflammatoriske gigtsygdomme.

Ordningen om vederlagsfri fysioterapi til personer med funktionsnedsættelse som følge af progressiv sygdom omfatter kun progressive sygdomme inden for hoveddiagnosegrupperne 1, 2 og 4.

VEJLEDNING FRA SUNDHEDSSTYRELSEN

For yderligere information om kriterierne henvises til sundhedsstyrelsens Vejledning om adgang til vederlagsfri fysioterapi, herunder den dertil hørende diagnoseliste.

VEJLEDNING TIL LÆGER OG DIAGNOSELISTE

Sundhedsstyrelsen har desuden udarbejdet en kort vejledning til henvisende læger.