Samarbejde

Tværfagligt samarbejde mellem fysioterapi og kiropraktik: ”sammen er vi mere effektive”

Ved at kombinere fysioterapi og kiropraktik opnås ofte en hurtigere smertelindring og en hurtigere helbredelse. Kiropraktisk manipulationsbehandling er super effektivt til at smertereducere og specifikke individuelt tilpassede fysioterapeutiske øvelser er med til at understøtte. Det er især velegnet og anbefalet til patienter der får tilbagevendende rygsmerter.

For patienten betyder det faglig enighed om hvad der er årsag til smerterne og hvordan det skal behandles og håndteres mest effektivt. Det giver en større tryghed, færre sygedage og færre behandlinger.

Et tværfagligt samarbejde betyder også en faglig professionel enighed i tilbagemelding og dialog med patientens praktiserende læge i tilfælde af videre udredning i sundhedsvæsenet.

Skal jeg gå til kiropraktor eller fysioterapeut?

Hvornår er det bedst at gå til kiropraktor og hvornår er det bedst at gå til fysioterapeut. Det er der mange der er i tvivl om.

Derfor giver vi dig her en forklaring på, hvad de to forskellige behandlingsformer er, og ikke mindst hvad forskellen på dem er.

Kiropraktik kort fortalt:

Kiropraktorer beskæftiger sig med undersøgelse, diagnosticering, forebyggelse og behandling af smertetilstande og nedsat funktion i muskel- og skeletsystemet. Behandlingerne udføres primært manuelt, hvor kiropraktoren med hænderne manipulerer med led og muskler. Derudover rådgiver kiropraktoren om årsagssammenhænge, og hvordan man bedst håndtere sine smerter. En kiropraktor er uddannet til at analysere billeddiagnostiske svar.

Fysioterapi kort fortalt: 

Fysioterapeuter er specialiserede i at undersøge, behandle og rådgive patienter med problemer  i bevægeapparatet som følge af overbelastning og skader. Fysioterapeuter er specialuddannede i at tage sig af genoptræning og rehabilitering efter sygdom og skader. Fysioterapeutisk behandling handler især om muskelteknikker, forskellige former for mobilisering samt specialiseret træning og øvelsesterapi.