FritValgService

Vi er godkendt til at varetage genoptræning under FritValgService.

  • Du skal være udskrevet fra sygehuset med en genoptræningsplan
  • Kan kommunen tilbyde dig genoptræning indenfor 7 dage efter udskrivelse, foregår genoptræningen i kommunalt regi
  • Din kommune har sendt dig et brev med en forløbskode, hvis de ikke kan overholde 7 dages fristen
  • Med din forløbskode fra hospitalet vælger du os under mingenoptraening.dk
  • Det er et krav, at du giver kommunen besked om, hvornår og hvor du vil starte genoptræning inden for den frist, de udstikker i deres brev til dig. Det er derfor en god idé hurtigst muligt at finde og kontakte en behandler, hvis du vil gøre brug af dit frie valg

I FritValgService understøttes borgernes mulighed for frit valg af genoptræning efter sundhedslovens §140.

Læs mere på FritValgService

Læs mere på Min genoptræning